بشارت به یک شهروند هزاره سوم
بستن

بشارت به یک شهروند هزاره سومAnnunciation to a Third Milennium Citizen

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بشارت به یک شهروند هزاره سوم
پیش نمایش

کارگردان: محمدهادی کریمی

محصولایران
فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» درباره ایمان و اعتقادات مذهبی است. داستان از این قرار است که چند دانش آموز یک دبیرستان دخترانه به طرز مشکوکی می میرند، مدرسی از حوزه ی علمیه سعی می کند تا با ورود به دنیای شاگردان، از دلیل مرگ آن ها آگاه شود ولی خود درگیر مساله می شود.
علی لدنی
یلدا جبلی