بشارت به یک شهروند هزاره سوم
بستن
پوستر فیلم  بشارت به یک شهروند هزاره سوم

بشارت به یک شهروند هزاره سوم

Annunciation to a Third Milennium Citizen

فیلمایرانی
.1ساعت و21دقیقه
فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» درباره ایمان و اعتقادات مذهبی است. داستان از این قرار است که چند دانش آموز یک دبیرستان دخترانه به طرز مشکوکی می می...

تصاویر و جزییات فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم

 فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم
 فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم
 فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم
 فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم

عوامل سازنده فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم

محمدهادی کریمی
علی لدنی
یلدا جبلی

درباره فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم

فیلم «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» درباره ایمان و اعتقادات مذهبی است. داستان از این قرار است که چند دانش آموز یک دبیرستان دخترانه به طرز مشکوکی می میرند، مدرسی از حوزه ی علمیه سعی می کند تا با ورود به دنیای شاگردان، از دلیل مرگ آن ها آگاه شود ولی خود درگیر مساله می شود.