پوستر فیلم  پایپر

پایپر

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «پایپر» درباره یک مرغ پرنده تازه متولد شده است. پرنده مادری سعی می کند به پرنده تازه متولد شده اش بیاموزد که چگونه خود غذا پیدا کند. در این روند، او با یک تجربه آسیب زا روبرو می شود که برای زنده ماندن باید بر آن غلبه کند.

عوامل سازنده انیمیشن پایپر

Alan Barillaro
Marc Sondheimer
Alan Barillaro
Adrian Belew
Sarah K. Reimers

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پایپر» درباره یک مرغ پرنده تازه متولد شده است. پرنده مادری سعی می کند به پرنده تازه متولد شده اش بیاموزد که چگونه خود غذا پیدا کند. در این روند، او با یک تجربه آسیب زا روبرو می شود که برای زنده ماندن باید بر آن غلبه کند.