پوستر فیلم  شتاب

شتاب

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «شتاب» داستان راننده قهرمان فرمول یک «نیکی لادا» و تصادف مرگبار او در سال 1976 است. اما تنها چند هفته بعد از این حادثه، او دوباره پشت فرمان می نشیند تا با رقیبش «جیمز هانت» برای دست یابی به مقام قهرمانی جهان رقابت کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شتاب

Ron Howard
Peter Morgan
Hans Zimmer

خلاصه محتوا

فیلم «شتاب» داستان راننده قهرمان فرمول یک «نیکی لادا» و تصادف مرگبار او در سال 1976 است. اما تنها چند هفته بعد از این حادثه، او دوباره پشت فرمان می نشیند تا با رقیبش «جیمز هانت» برای دست یابی به مقام قهرمانی جهان رقابت کند.