پوستر فیلم  انتقام جویان: جنگ ابدیت

انتقام جویان: جنگ ابدیت

.2ساعت و26دقیقه
در فیلم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» «تانوس» قصد دارد برای کسب قدرتمند ترین نیروی جهان شش سنگ هستی را پیدا کند اما گروه انتقام جویان باید در برابر او و سپاهی که از نیروهای سیاه تشکیل شده است مقاومت کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم انتقام جویان: جنگ ابدیت

Anthony RussoJoe Russo
Kevin Feige
Alan Silvestri

خلاصه محتوا

در فیلم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» «تانوس» قصد دارد برای کسب قدرتمند ترین نیروی جهان شش سنگ هستی را پیدا کند اما گروه انتقام جویان باید در برابر او و سپاهی که از نیروهای سیاه تشکیل شده است مقاومت کنند.