به خاطر هانیهFor the Sake of Haniyeh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  به خاطر هانیه

کارگردان: کیومرث پوراحمد

محصولایران
فیلم «بخاطر هانیه» داستان «هانیه» دختر ناخدا «علو» است. ناخدا با چهارده مرد دیگر برای صید به دریا می روند ولی همه به جز او صید دریا می شوند. مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزان...