پوستر فیلم  مدرسه هندی

مدرسه هندی

Hindi Medium

فیلمهندی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «مدرسه هندی» داستان «راج» و «مینا» است که قصد دارند دخترشان را در یکی از مدرسه های معروف هند ثبت ‌نام کنند، تا آینده او تضمین شود. اما مشکل آنجا ...

تصاویر و جزییات فیلم مدرسه هندی

 فیلم مدرسه هندی
 فیلم مدرسه هندی
 فیلم مدرسه هندی
 فیلم مدرسه هندی
 فیلم مدرسه هندی

عوامل سازنده فیلم مدرسه هندی

Saket Chaudhary
Bhushan KumarKrishan Kumar
Saket Chaudhary
Charu Shree Roy

درباره فیلم مدرسه هندی

فیلم «مدرسه هندی» داستان «راج» و «مینا» است که قصد دارند دخترشان را در یکی از مدرسه های معروف هند ثبت ‌نام کنند، تا آینده او تضمین شود. اما مشکل آنجا است که ثبت ‌نام در این مدرسه مراحل سخت و دشواری دارد.