عزیزم من کوک نیستمAzizam Man Kook Nistam

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  عزیزم من کوک نیستم

کارگردان: محمدرضا هنرمند

محصولایران
فیلم «عزیزم من کوک نیستم» داستان «حمید افشاری» که زندگی فقیرانه و دشواری را می گذراند. او که منشی دادگستری است به رامین «پسرش» قول داده است تا در صورت کسب معدل 20 کامپیو...