پوستر فیلم  عزیزم من کوک نیستم

عزیزم من کوک نیستم

Azizam Man Kook Nistam

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «عزیزم من کوک نیستم» داستان «حمید افشاری» که زندگی فقیرانه و دشواری را می گذراند. او که منشی دادگستری است به رامین «پسرش» قول داده است تا در صور...

عوامل سازنده فیلم عزیزم من کوک نیستم

درباره فیلم عزیزم من کوک نیستم

فیلم «عزیزم من کوک نیستم» داستان «حمید افشاری» که زندگی فقیرانه و دشواری را می گذراند. او که منشی دادگستری است به رامین «پسرش» قول داده است تا در صورت کسب معدل 20 کامپیوتر مدل بالایی برایش بخرد. او که برای وفای به عهدش تحت فشار قرار گرفته است، تصمیم به انجام کار ماجراجویانه ای می گیرد.