شقایق

Poppies

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شقایق
انیمیشن کوتاه «شقایق» درباره زن و دختری است که مشغول چیدن گل های شقایق هستند امام بعد از مدتی دختر از دنیا می رود.

عوامل سازنده انیمیشن شقایق