پوستر فیلم  بوی پیراهن یوسف

بوی پیراهن یوسف

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «بوی پیراهن یوسف» درباره شخصی به نام «یوسف» است که پلاکش از شکم یک کوسه در آب‌ های جنوب پیدا می‌ شود. همه معتقدند که او شهید شده است اما پدرش معتقد است که روزی بازخواهد گشت.

عوامل سازنده فیلم بوی پیراهن یوسف

خلاصه محتوا

فیلم «بوی پیراهن یوسف» درباره شخصی به نام «یوسف» است که پلاکش از شکم یک کوسه در آب‌ های جنوب پیدا می‌ شود. همه معتقدند که او شهید شده است اما پدرش معتقد است که روزی بازخواهد گشت.