کروکودیل
بستن

کروکودیلCrocodile

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کروکودیل
پیش نمایش

کارگردان: مسعود تکاور

محصولایران
فیلم «کروکدیل» روایت «کیان» به همراه دوستان جوانش است که می خواهند فراتر از کاری که انجام می دهند، ثروت بدست آوردند. این گروه جوان جهت رسیدن به ثروت با مشکلات قانونی زیاد...