پوستر فیلم  موج 3

موج 3

فیلمهندی
.2ساعت و15دقیقه
فیلم «موج 3» داستان «ساهر خان» کارمند سیرکی است که به خوبی ترفند های شعبده‌ بازی و آکروباتیک را آموزش دیده است. او پس از خودکشی پدرش به دلیل این که قادر به پرداخت اقساط وام به بانک غربی شیکاگو نبود، برای انتقام تصمیم به سرقت از چندین شعبه همان بانک می گیرد. برای دستگیری او، دو مامور پلیس از بمبئی عازم آمریکا می ‌شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم موج 3

Vijay Krishna Acharya
Aditya Chopra
Vijay Krishna Acharya
Ritesh Soni

خلاصه محتوا

فیلم «موج 3» داستان «ساهر خان» کارمند سیرکی است که به خوبی ترفند های شعبده‌ بازی و آکروباتیک را آموزش دیده است. او پس از خودکشی پدرش به دلیل این که قادر به پرداخت اقساط وام به بانک غربی شیکاگو نبود، برای انتقام تصمیم به سرقت از چندین شعبه همان بانک می گیرد. برای دستگیری او، دو مامور پلیس از بمبئی عازم آمریکا می ‌شوند.