پوستر فیلم  جرات

جرات

Ovation

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «جرات» درباره پسری است که به دیدن نمایشی جادویی می رود ولی به آن اعتقادی ندارد و برایش اتفاقات ماورایی می افتد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن جرات

JoAnn KangKeqian Sofia Wang
JoAnn KangKeqian Sofia Wang
Kevin Smithers
Keqian Sofia Wang

درباره انیمیشن جرات

انیمیشن کوتاه «جرات» درباره پسری است که به دیدن نمایشی جادویی می رود ولی به آن اعتقادی ندارد و برایش اتفاقات ماورایی می افتد.