ناموجود

سه سوی میدان جنگSe Suye Meidane Jang

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سه سوی میدان جنگ

محصولایران
مستند« سه سوی میدان جنگ »روایت نبرد سنگین نیروهای مقاومت با سربازان اسرائیلی در دشت خیام است که در آخرین روزهای جنگ 33 روزه اتفاق افتاد. یک سوی میدان جنگ همان جایی است که ارتش اسرائیل قصد دارد با تانک های پیشرفته اش وارد شود. ضلع دیگر، روستای مسیحی نشینی است که از قضا دو خبرنگار مسیحی در آنجا زندگی می کنند و شاهد اتفاقات هستند. ضلع آخر هم سنگر رزمندگان حزب الله است که منتظرند تانک های اسرائیلی وارد دشت خیام شوند.
فیلم‌های پیشنهادی