پوستر فیلم  زیر آسمان شهر

زیر آسمان شهر

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «زیر آسمان شهر» داستان چند همسایه از جمله «خشایار مستوفی» و پسرش، دکتر و پسرش و زن و شوهری جوان است که در یک آپارتمان در کنار یکدیگر زندگی می کنند و هر بار ماجراهای مختلفی برای این همسایه ها اتفاق می افتد که لحظات طنزی را رقم میزند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال زیر آسمان شهر

خلاصه محتوا

سریال «زیر آسمان شهر» داستان چند همسایه از جمله «خشایار مستوفی» و پسرش، دکتر و پسرش و زن و شوهری جوان است که در یک آپارتمان در کنار یکدیگر زندگی می کنند و هر بار ماجراهای مختلفی برای این همسایه ها اتفاق می افتد که لحظات طنزی را رقم میزند.