پوستر فیلم  سلام نینجا

سلام نینجا

.11دقیقه
فیلم «سلام نینجا» داستان پسری به نام «وسلی» است که با تکرار کردن کلمه جادویی «سلام نینجا» و کنار هم قرار دادن دست هایش قدرت خارق العاده ای پیدا می کند و می تواند مشکلات را حل کند و به دیگران کمک کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سلام نینجا

Michael Dowding
Brian Carson

خلاصه محتوا

فیلم «سلام نینجا» داستان پسری به نام «وسلی» است که با تکرار کردن کلمه جادویی «سلام نینجا» و کنار هم قرار دادن دست هایش قدرت خارق العاده ای پیدا می کند و می تواند مشکلات را حل کند و به دیگران کمک کند.