پوستر فیلم  سلام نینجا

سلام نینجا

Hello Ninja

.10دقیقه
فیلم «سلام نینجا» داستان پسری به نام «وسلی» است که با تکرار کردن کلمه جادویی «سلام نینجا» و کنار هم قرار دادن دست هایش قدرت خارق العاده ای پیدا می کند...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال سلام نینجا

 سریال سلام نینجا
 سریال سلام نینجا
 سریال سلام نینجا
 سریال سلام نینجا
 سریال سلام نینجا

عوامل سازنده سریال سلام نینجا

Michael Dowding
Brian Carson

درباره سریال سلام نینجا

فیلم «سلام نینجا» داستان پسری به نام «وسلی» است که با تکرار کردن کلمه جادویی «سلام نینجا» و کنار هم قرار دادن دست هایش قدرت خارق العاده ای پیدا می کند و می تواند مشکلات را حل کند و به دیگران کمک کند.