ناموجود

در انتظار شیطانDar Entezar Sheytan

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  در انتظار شیطان

کارگردان: حمید صفایی

محصولایران
در روزهای بعد از بهمن 1357 خان ظالمی از روستا می گریزد. پیشکار او، که مورد تنفر روستائیان است، اموالش را حفاظت می کند. همسر پیشکار از این بابت شوهر را شماتت می کند. خان در نامه ای به خواهرش جایگاه عتیقه هایی را که پنهان کرده است...
فیلم‌های پیشنهادی