پوستر فیلم  بانوی ایرانی

بانوی ایرانی

مستندایرانی
.51دقیقه
مستند «بانوی ایرانی» روایت زندگی «سیده نصرت ‌بیگم امین» مشهور به «بانو امین فقیه» است که در دوران آشوب ایران در دوره قاجار به دنبال تحصیل در علوم دینی رفته و تبدیل به یکی از بزرگترین عالمان و عارفان زن شیعه می شود. او با تأیید علماء و مراجع تقلید وقت به دریافت درجه اجتهاد و روایت نائل شد.

عوامل سازنده مستند بانوی ایرانی

زهرا شاهین فر
مهدی مطهر
حمید علیداد

خلاصه محتوا

مستند «بانوی ایرانی» روایت زندگی «سیده نصرت ‌بیگم امین» مشهور به «بانو امین فقیه» است که در دوران آشوب ایران در دوره قاجار به دنبال تحصیل در علوم دینی رفته و تبدیل به یکی از بزرگترین عالمان و عارفان زن شیعه می شود. او با تأیید علماء و مراجع تقلید وقت به دریافت درجه اجتهاد و روایت نائل شد.