سوئد و سکوتSweden and Silence

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سوئد و سکوت
مستند «سوئد و سکوت» روایتگر اتفاقاتی است که برای نویسنده سوئدی «ویل نیلسن» بعد از سخنرانی ضد صهیونیستی در روز قدس رخ داده و درباره تحقیقاتش در مورد صهیونیسم است.