پوستر فیلم  روما

روما

Roma

فیلممکزیکی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «روما» در منطقه ای تحت عنوان «روما» رخ می دهد و زندگی خانواده ای از طبقه متوسط جامعه را به تصویر می کشد. خانواده ای که در منزلشان خدمتکاری بنام «...

تصاویر و جزییات فیلم روما

 فیلم روما
 فیلم روما
 فیلم روما
 فیلم روما
 فیلم روما

عوامل سازنده فیلم روما

Alfonso Cuarón
Nicolás Celis
Alfonso Cuarón

درباره فیلم روما

فیلم «روما» در منطقه ای تحت عنوان «روما» رخ می دهد و زندگی خانواده ای از طبقه متوسط جامعه را به تصویر می کشد. خانواده ای که در منزلشان خدمتکاری بنام «لیبو» کار می کند. رابطه خانواده با این خدمتکار بسیار محترمانه و دوستانه هست به طوری که فرزندان این خانواده نگاهی مادرانه به «لیبو» دارند. «لیبو» نیز احساس آرامش فراوانی از حضور در کنار این خانواده دارد اما زمانی می رسد که اتفاقاتی برای این خانواده رخ می دهد.