پوستر فیلم  حورا

حورا

سریالایرانی
.50دقیقه
سریال «حورا» داستان زنی به نام «حورا» است که بعد از مرگ شوهرش «بهزاد» متوجه دروغ او درباره فرزندی که گفته بود از پرورشگاه آورده، می شود. فرزندی که احتمالا والدین خونی او زنده هستند. «حورا» فرزندش «علیرضا» را از راز هویتش با خبر می کند و «علیرضا» نیز از این موضوع که چرا زودتر این حقیقت را به او نگفته اند، شاکی می شود و تصمیم می گیرد از خانواده فعلی خود دوری کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال حورا

رضا کمالی
جواد فرحانی
پرهام وفایی

خلاصه محتوا

سریال «حورا» داستان زنی به نام «حورا» است که بعد از مرگ شوهرش «بهزاد» متوجه دروغ او درباره فرزندی که گفته بود از پرورشگاه آورده، می شود. فرزندی که احتمالا والدین خونی او زنده هستند. «حورا» فرزندش «علیرضا» را از راز هویتش با خبر می کند و «علیرضا» نیز از این موضوع که چرا زودتر این حقیقت را به او نگفته اند، شاکی می شود و تصمیم می گیرد از خانواده فعلی خود دوری کند.