دیوانگی
بستن
پوستر فیلم  دیوانگی

دیوانگی

مستندایرانی
.1ساعت و16دقیقه
سید محمد صادق کشاورزی رتبه ۲ کنکور ریاضی سال ۹۷ با مجموعه ای از تصورات و رویاها راجع به مسیر آینده زندگی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می شود. اما با گذشت زمان و با وجود کسب نمرات بالا در ترم ‌های نخست تحصیلی، تصوراتش نسبت به دانشگاه به مرور تغییر می کند و با تصویری کاملا جدید از دانشگاه رو به رو می شود. و این شروع «دیوانگی» او است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند دیوانگی

صدرا علی بک
محمدصادق باطنی
صدرا علی بک

خلاصه محتوا

سید محمد صادق کشاورزی رتبه ۲ کنکور ریاضی سال ۹۷ با مجموعه ای از تصورات و رویاها راجع به مسیر آینده زندگی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می شود. اما با گذشت زمان و با وجود کسب نمرات بالا در ترم ‌های نخست تحصیلی، تصوراتش نسبت به دانشگاه به مرور تغییر می کند و با تصویری کاملا جدید از دانشگاه رو به رو می شود. و این شروع «دیوانگی» او است.