دیوانگی
بستن

دیوانگیMadness

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دیوانگی
پیش نمایش

کارگردان: صدرا علی بک

محصولایران
سید محمد صادق کشاورزی رتبه ۲ کنکور ریاضی سال ۹۷ با مجموعه ای از تصورات و رویاها راجع به مسیر آینده زندگی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می شود. اما با گذشت ز...
محمدصادق باطنی
صدرا علی بک