معادلهMoadeleh

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  معادله

محصولایران
بیژن پس از حل معادله‌ ای دشوار در میان استادان و هم دانشگاهیانش مورد توجه زهره قرار می‌گیرد، اما مشکلی در راه ازدواج این دو وجود دارد.
فیلم‌های پیشنهادی