پوستر فیلم  خانه ای در تاریکی

خانه ای در تاریکی

Khane Dar Tariki

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «خانه ‌ای در تاریکی» حکایت دختری است به نام «ماه تابان» که در «ایل بختیاری» به دنیا آمده است. او سال ها است که بعد از ناپدید شدن پدر و مرگ مادرش...

تصاویر و جزییات سریال خانه ای در تاریکی

 سریال خانه ای در تاریکی
 سریال خانه ای در تاریکی
 سریال خانه ای در تاریکی
 سریال خانه ای در تاریکی
 سریال خانه ای در تاریکی

عوامل سازنده سریال خانه ای در تاریکی

سعید سلطانی
اسماعیل عفیفه
سعید سلطانی
سعید انصاری

درباره سریال خانه ای در تاریکی

سریال «خانه ‌ای در تاریکی» حکایت دختری است به نام «ماه تابان» که در «ایل بختیاری» به دنیا آمده است. او سال ها است که بعد از ناپدید شدن پدر و مرگ مادرش، نزد پدر بزرگ خود که رئیس ایل بختیاری است زندگی می کند. اما «ماه تابان» منتظر فرصتی است تا بتواند به جهت یافتن پدرش از ایل خارج شده و به شهر برود.