شب بازی

Game Night

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شب بازی
86
فارسی
6.9
فیلم «شب بازی» داستان گروهی از دوستان صمیمی است که در اکثر شب ها برای بازی کردن همدیگر را ملاقات می کنند اما در یکی از این شب ها درگیر بازی جنایی و عجیبی می شوند که ناخودآگاه خود را در یک پرونده ی قتل مرموز می یابند.

عوامل سازنده فیلم شب بازی

Jason BatemanJohn Davis
Mark Perez
Cliff Martinez
David EganJamie Gross