مسابقه نهایی
بستن

مسابقه نهایی

In the Game

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسابقه نهایی
پیش نمایش

کارگردان: Robin Sykes

محصولفرانسه
فیلم «مسابقه نهایی» درباره یک نوجوان سرکش است. او باید برای رسیدن به مسابقه بسکتبال به همراه پدر بزرگ مریض خود به این کشور سفر کند. در بین راه اتفاقات جذابی برای او رخ می دهد.

عوامل سازنده فیلم مسابقه نهایی

Thibault GastMatthias Weber
Etienne Forget
Jean-Baptiste Beaudoin