زندانی ها
بستن

زندانی هاExecutions

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زندانی ها
پیش نمایش

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
طاها دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل آز آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند. ده‌نمکی قصد دارد در این فیلم تاثیر معنویات بر زندانی‌ها را به تصویر بکشد.
فیلم‌های پیشنهادی