زندانی ها
بستن
پوستر فیلم  زندانی ها

زندانی ها

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زندانی ها

مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی
بهزاد عبدی

خلاصه محتوا

فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.