زندانی ها
بستن
پوستر فیلم  زندانی ها

زندانی ها

Executions

فیلمایرانی
.1ساعت و40دقیقه
فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.

تصاویر و جزییات فیلم زندانی ها

 فیلم زندانی ها
 فیلم زندانی ها
 فیلم زندانی ها
 فیلم زندانی ها

عوامل سازنده فیلم زندانی ها

مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی
بهزاد عبدی

درباره فیلم زندانی ها

فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.