عروس خوش قدم

Lucky Bride

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  عروس خوش قدم

محصولایران
فیلم «عروس خوش قدم» داستان عروس خوش قدم است که سه شوهر قبلی اش فوت کرده اند و به همین خاطر افسردگی گرفته است. اموالی که از شوهران به او رسیده است، دیگران را برای ازدواج با او ترغیب می کند اما او اموالش را برای کار دیگری خرج می کند.

عوامل سازنده فیلم عروس خوش قدم