خزان شکوفه هاKhazane Shokofe Ha

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خزان شکوفه ها

کارگردان: روح الله رفیعی

محصولایران
مستند «خزان شکوفه ها» عنوان مستندی است که با بررسی نرخ رشد جمعیت و بررسی آمارها و اطلاعات جمعیتی سعی در تحلیل وضعیت جمعیتی امروز ایران دارد. در ادامه به فاکتورهای مختلف ج...
محمدمهدی مطهر
علی رحمانی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر