پشت منحنی
بستن
پوستر فیلم  پشت منحنی

پشت منحنی

.1ساعت و26دقیقه
مستند «پشت منحنی» گروهی کوچک اما رو به رشدی معتقدند زمین کاملا مسطح است. آن ها ادعا می کنند برخی افراد از عمد این حقیقت را از همگان پنهان کرده اند. یکی از برجسته ترین افراد از بین این نظریه پردازان «مارک سارجنت» است که با افتخار در کنفرانسی راجع به این مسئله صحبت کرده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند پشت منحنی

Daniel J. Clark
Bryan Ricker
Nick Andert

خلاصه محتوا

مستند «پشت منحنی» گروهی کوچک اما رو به رشدی معتقدند زمین کاملا مسطح است. آن ها ادعا می کنند برخی افراد از عمد این حقیقت را از همگان پنهان کرده اند. یکی از برجسته ترین افراد از بین این نظریه پردازان «مارک سارجنت» است که با افتخار در کنفرانسی راجع به این مسئله صحبت کرده است.