پوستر فیلم  وطنم

وطنم

سریالایرانی
.41دقیقه
مستند «وطنم» به تعامل سازنده میان ادیان، مذاهب و اقلیت ‌ها در ایران می ‌پردازد.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

مستند «وطنم» به تعامل سازنده میان ادیان، مذاهب و اقلیت ‌ها در ایران می ‌پردازد.