آخرین چیزی که او می خواست
بستن
پوستر فیلم  آخرین چیزی که او می خواست

آخرین چیزی که او می خواست

The Last Thing He Wanted

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «آخرین چیزی که او می خواست» روایتگر داستان یک روزنامه نگاری است که در روزنامه «واشنگتن پست» کار می کند. او که روحیه بسیار سرسختانه ای دارد، ناخوا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم آخرین چیزی که او می خواست

 فیلم آخرین چیزی که او می خواست
 فیلم آخرین چیزی که او می خواست
 فیلم آخرین چیزی که او می خواست
 فیلم آخرین چیزی که او می خواست

بازیگران فیلم آخرین چیزی که او می خواست

عوامل سازنده فیلم آخرین چیزی که او می خواست

Dee Rees
Cassian ElwesDee Rees
Tamar-kali
Mako Kamitsuna

درباره فیلم آخرین چیزی که او می خواست

فیلم «آخرین چیزی که او می خواست» روایتگر داستان یک روزنامه نگاری است که در روزنامه «واشنگتن پست» کار می کند. او که روحیه بسیار سرسختانه ای دارد، ناخواسته وارد دنیای خرید و فروش اسلحه می شود و درگیر ماجراهایی پیچیده می شود.