پوستر فیلم  ترول ها

ترول ها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و22دقیقه
انیمیشن «ترول­ ها» درباره موجودات کوچک عجیبی است که خیلی خوشبخت هستند. آن ها کاری به جز شادی و آواز خواندن ندارند. در ادامه سر و کله موجودات غمگینی پیدا می شود که برعکس ترول ها عمل می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن ترول ها

Mike Mitchell
Gina Shay
Christophe Beck
Nick Fletcher

خلاصه محتوا

انیمیشن «ترول­ ها» درباره موجودات کوچک عجیبی است که خیلی خوشبخت هستند. آن ها کاری به جز شادی و آواز خواندن ندارند. در ادامه سر و کله موجودات غمگینی پیدا می شود که برعکس ترول ها عمل می کنند.