پوستر فیلم  ارمغان تاریکی

ارمغان تاریکی

سریالایرانی
.39دقیقه
سریال «ارمغان تاریکی» داستان جوان عکاسی به نام «مجید» است که اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان های سیاسی شده است. مجید به دلیل هوش بالا مورد اطمینان سازمان قرار می گیرد و مأموریتی به وی داده می شود که باید از عهده انجام آن بر بیاید. مأموریتی که تمام زندگی مجید را دگرگون می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ارمغان تاریکی

جلیل سامان
سید احمد کاشانچی
جلیل سامان

خلاصه محتوا

سریال «ارمغان تاریکی» داستان جوان عکاسی به نام «مجید» است که اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان های سیاسی شده است. مجید به دلیل هوش بالا مورد اطمینان سازمان قرار می گیرد و مأموریتی به وی داده می شود که باید از عهده انجام آن بر بیاید. مأموریتی که تمام زندگی مجید را دگرگون می کند.