ارمغان تاریکیThe Gift Of Darkness

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ارمغان تاریکی

کارگردان: جلیل سامان

محصولایران
سریال «ارمغان تاریکی» داستان جوان عکاسی به نام «مجید» است که اوایل انقلاب جذب یکی از سازمان های سیاسی شده است. مجید به دلیل هوش بالا مورد اطمینان سازمان قرار می گیرد و مأ...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر