پوستر فیلم  6 ابر قهرمان

6 ابر قهرمان

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و23دقیقه
پیوند ویژه ای بین ربات بادی « بایمکس» و «هیرو هامادا» بد اخلاق ایجاد می شود تا با دوستان خود گروهی به نام «6 ابر قهرمان» را ایجاد کرده و به مبارزه با افراد شرور بپردازند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن 6 ابر قهرمان

Chris WilliamsDon Hall
Roy Conli
Henry Jackman
Tim Mertens

خلاصه محتوا

پیوند ویژه ای بین ربات بادی « بایمکس» و «هیرو هامادا» بد اخلاق ایجاد می شود تا با دوستان خود گروهی به نام «6 ابر قهرمان» را ایجاد کرده و به مبارزه با افراد شرور بپردازند.