پوستر فیلم  بزنگاه

بزنگاه

Right on Time

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «بزنگاه» داستان خانواده ای است که به تازگی پدر خود را از دست داده اند و حالا بر سر تقسیم ارث و میراث پدری، که یک خانه و یک نانوایی است به اختلاف...

تصاویر و جزییات سریال بزنگاه

 سریال بزنگاه
 سریال بزنگاه
 سریال بزنگاه
 سریال بزنگاه
 سریال بزنگاه

عوامل سازنده سریال بزنگاه

درباره سریال بزنگاه

سریال «بزنگاه» داستان خانواده ای است که به تازگی پدر خود را از دست داده اند و حالا بر سر تقسیم ارث و میراث پدری، که یک خانه و یک نانوایی است به اختلاف می ‌خورند.