گوردون گوس: زندگی خطرناک

Gordon Goose: Risky Life

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گوردون گوس: زندگی خطرناک

محصوللهستان
انیمیشن کوتاه «گوردون گوس: زندگی خطرناک» در مورد «گوردون» غازی است که در زندگی اش ریسک می کند و تصیم می گیرد از محیط امن خود خارج شود.

عوامل سازنده انیمیشن گوردون گوس: زندگی خطرناک

Panoptiqm Studio