مارتین ایدن
بستن
پوستر فیلم  مارتین ایدن

مارتین ایدن

.1ساعت و55دقیقه
فیلم «مارتین ایدن» داستان مرد دریانوردی است که جزء طبقه متوسط جامعه است. او پس از ملاقات با دختری از طبقه مرفه تصمیم می گیرد تا شرایط زندگی و مالی خود را بهتر کند، به همین دلیل با سرعت و علاقه شروع به آموختن می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مارتین ایدن

Pietro Marcello
Beppe CaschettoViola Fügen

خلاصه محتوا

فیلم «مارتین ایدن» داستان مرد دریانوردی است که جزء طبقه متوسط جامعه است. او پس از ملاقات با دختری از طبقه مرفه تصمیم می گیرد تا شرایط زندگی و مالی خود را بهتر کند، به همین دلیل با سرعت و علاقه شروع به آموختن می کند.