پوستر فیلم  1919 نوزده نوزده

1919 نوزده نوزده

Nineteen Nineteen

مستندایرانی
.38دقیقه
صد و یک سال پیش، دولتمردان ایران «مذاکره» را تنها راه حل برون ‌رفت از مشکلات کشور می ‌دانستند و برای امضای یک قرارداد راهبردی با انگلستان، دست به کار ...

عوامل سازنده مستند 1919 نوزده نوزده

مهدی صلواتچی
محمدرضا امامقلی

درباره مستند 1919 نوزده نوزده

صد و یک سال پیش، دولتمردان ایران «مذاکره» را تنها راه حل برون ‌رفت از مشکلات کشور می ‌دانستند و برای امضای یک قرارداد راهبردی با انگلستان، دست به کار شدند. قراردادی که به‌ عنوان تنها راه حل مشکلات کشور معرفی میشد. مستند «1919 نوزده نوزده» پس از یک قرن، به دنبال خاک ‌برداری از زوایای پنهان این قرارداد است.