پوستر فیلم  بیونیکل: بازگشت قهرمان

بیونیکل: بازگشت قهرمان

Bionicle: The Legend Reborn

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و16دقیقه
انیمیشن «بیونیکل: بازگشت قهرمان» که دنباله سری انیمیشن های بیونیکل است. در این سری از مجموعه هایش همانند گذشته داستان مبارزه خیر و شر است که در این می...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن بیونیکل: بازگشت قهرمان

Mark Baldo
Kristy ScanlanJoshua Wexler
Sean Catherine Derek
John D'Andrea
Aeolan Kelly

درباره انیمیشن بیونیکل: بازگشت قهرمان

انیمیشن «بیونیکل: بازگشت قهرمان» که دنباله سری انیمیشن های بیونیکل است. در این سری از مجموعه هایش همانند گذشته داستان مبارزه خیر و شر است که در این میان موجودات بی گناه نیز در معرض خطر هستند و در این جریان فرمانروای کل کهکشان روح خود را درون یک ماسک که دسترسی به آن غیر ممکن است می یابد.