بیونیکل: بازگشت قهرمانBionicle: The Legend Reborn

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیونیکل: بازگشت قهرمان

کارگردان: Mark Baldo

محصولآمریکا
انیمیشن «بیونیکل: بازگشت قهرمان» که دنباله سری انیمیشن های بیونیکل است. در این سری از مجموعه هایش همانند گذشته داستان مبارزه خیر و شر است که در این میان موجودات بی گناه ن...
Kristy ScanlanJoshua Wexler
Sean Catherine Derek
John D'Andrea
Aeolan Kelly