پوستر فیلم  قوچ ها

قوچ ها

.1ساعت و57دقیقه
فیلم «قوچ ها» داستان دو برادر به نام های «کالین» و «لس» است که چندین دهه است که درگیری و اختلاف دارند. این دو برادر با پرورش گله های گوسفند خوب، توانسته اند هر دو، برنده جوایز گوسفنددار نمونه شوند. روزی بیماری بین گله های آن ها شیوع پیدا می کند و این شروع تازه ای از ماجرا است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قوچ ها

Jeremy Sims
Janelle LandersAidan O'Bryan
Jules Duncan
Antony Partos
Marcus D'Arcy

خلاصه محتوا

فیلم «قوچ ها» داستان دو برادر به نام های «کالین» و «لس» است که چندین دهه است که درگیری و اختلاف دارند. این دو برادر با پرورش گله های گوسفند خوب، توانسته اند هر دو، برنده جوایز گوسفنددار نمونه شوند. روزی بیماری بین گله های آن ها شیوع پیدا می کند و این شروع تازه ای از ماجرا است.