پوستر فیلم  گریز

گریز

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «گریز» درباره شخصیتی به نام «داک مکوی» است که در زندان به سر می برد. او با کمک همسرش «کارول» و سوداگری فاسد و قدرتمند به نام «جک بنيون» از زندان آزاد می شود تا نقشه «بنيون» را برای سرقت از بانکی در يکی از شهر های کوچک تگزاس عملی کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم گریز

Sam Peckinpah
Quincy Jones
Robert L. Wolfe

خلاصه محتوا

فیلم «گریز» درباره شخصیتی به نام «داک مکوی» است که در زندان به سر می برد. او با کمک همسرش «کارول» و سوداگری فاسد و قدرتمند به نام «جک بنيون» از زندان آزاد می شود تا نقشه «بنيون» را برای سرقت از بانکی در يکی از شهر های کوچک تگزاس عملی کند.