پوستر فیلم  ماشین بندیتو 5: ماشه را بکش

ماشین بندیتو 5: ماشه را بکش

انیمیشناسپانیایی
.11دقیقه
انیمیشن کوتاه «ماشین بندیتو 5: ماشه را بکش» درباره برخورد موجودی فضایی به اسم «ماشین بندیتو 5» با زمینی صاف و دو بعدی است که در فضای عجیب غریبی قرار می گیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن ماشین بندیتو 5: ماشه را بکش

Jossie Malis
Jossie Malis
Jossie Malis
Julie Reier
Jossie Malis

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «ماشین بندیتو 5: ماشه را بکش» درباره برخورد موجودی فضایی به اسم «ماشین بندیتو 5» با زمینی صاف و دو بعدی است که در فضای عجیب غریبی قرار می گیرد.