پوستر فیلم  یک و بیست

یک و بیست

One Twenty

سریالایرانی
.51دقیقه
ویژه برنامه «یک و بیست» به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار «قاسم سلیمانی» با اقشار مختلف مردم در مورد زندگی این شهید بزرگوار صحبت میکند.

تصاویر و جزییات سریال یک و بیست

 سریال یک و بیست
 سریال یک و بیست
 سریال یک و بیست
 سریال یک و بیست
 سریال یک و بیست

عوامل سازنده سریال یک و بیست

درباره سریال یک و بیست

ویژه برنامه «یک و بیست» به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار «قاسم سلیمانی» با اقشار مختلف مردم در مورد زندگی این شهید بزرگوار صحبت میکند.