پوستر فیلم  هدیه

هدیه

فیلم کوتاهانگلیسی
.23دقیقه
فیلم کوتاه «هدیه» داستان «یوسف» مرد فلسطینی است که به همراه «یاسمین» دختر خردسالش برای خرید هدیه سالگرد ازدواج، راهی مناطق فلسطینی کرانه باختری اشغال شده توسط اسرائیل شدند. بین سربازان، جاده های جدا شده و ایست های بازرسی، خرید یک هدیه چقدر آسان می تواند باشد.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کوتاه هدیه

عوامل سازنده فیلم کوتاه هدیه

Farah Nabulsi
Ossama Bawardi
Adam Benobaid
Annemarie Jacir

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «هدیه» داستان «یوسف» مرد فلسطینی است که به همراه «یاسمین» دختر خردسالش برای خرید هدیه سالگرد ازدواج، راهی مناطق فلسطینی کرانه باختری اشغال شده توسط اسرائیل شدند. بین سربازان، جاده های جدا شده و ایست های بازرسی، خرید یک هدیه چقدر آسان می تواند باشد.