پوستر فیلم  جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها

جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها

Star Wars 2: The Clone Wars

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و37دقیقه
انیمیشن «جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها» شوالیه های جدای برای حفظ نظم و برقراری صلح قهرمانانه به مبارزه می پردازند. اما سیستم هایی هستند که قصد دارند جمه...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها

Dave Filoni
Kevin Kiner
Jason Tucker

درباره انیمیشن جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها

انیمیشن «جنگ ستارگان 2: حمله کلون ها» شوالیه های جدای برای حفظ نظم و برقراری صلح قهرمانانه به مبارزه می پردازند. اما سیستم هایی هستند که قصد دارند جمهوری کهکشانی را به سمت تاریکی سقوط دهند.