پوستر فیلم  در لباس سربازی

در لباس سربازی

.41دقیقه
مستند «در لباس سربازی» داستاانی از حضور رهبر انقلاب در جبهه ‌ها و برخی تصاویر، فیلم‌ ها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیر ماه سال 1360 نشان داده شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده در لباس سربازی

مهدی نقویان
حسین فلاحی

خلاصه محتوا

مستند «در لباس سربازی» داستاانی از حضور رهبر انقلاب در جبهه ‌ها و برخی تصاویر، فیلم‌ ها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیر ماه سال 1360 نشان داده شده است.