پوستر فیلم  در لباس سربازی

در لباس سربازی

In Military Uniform

.41دقیقه
مستند «در لباس سربازی» داستاانی از حضور رهبر انقلاب در جبهه ‌ها و برخی تصاویر، فیلم‌ ها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیر ماه سال ...

تصاویر و جزییات در لباس سربازی

 در لباس سربازی
 در لباس سربازی
 در لباس سربازی
 در لباس سربازی
 در لباس سربازی

عوامل سازنده در لباس سربازی

مهدی نقویان
حسین فلاحی

درباره در لباس سربازی

مستند «در لباس سربازی» داستاانی از حضور رهبر انقلاب در جبهه ‌ها و برخی تصاویر، فیلم‌ ها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیر ماه سال 1360 نشان داده شده است.