آخرین شناسایی

Akharin Shenasayi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین شناسایی

کارگردان: علی شاه حاتمی

محصولایران
فیلم «آخرین شناسایی» داستان عده ای از بسیجیان تخریب چی که بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می مانند تا کار را یکسره کنند.

عوامل سازنده فیلم آخرین شناسایی